Bounce Rate co to jest? Definicja i wyjaśnienie

Bounce Rate – Definicja

Bounce Rate to wskaźnik mierzący procent użytkowników, którzy opuszczają stronę internetową po obejrzeniu tylko jednej strony, bez interakcji. Jest to istotna metryka, która może wskazywać na to, czy strona internetowa spełnia oczekiwania użytkowników oraz czy jest atrakcyjna. Współczynnik odrzuceń to nic innego jak procent użytkowników, którzy opuszczają stronę internetową lub witrynę po obejrzeniu tylko jednej strony, bez podejmowania dodatkowych interakcji. Współczynnik odrzuceń jest miarą, która odzwierciedla, jak szybko i efektywnie strona spełnia oczekiwania użytkowników. Wysoki wskaźnik odrzuceń może wskazywać na problemy związane z treścią, doświadczeniem użytkownika lub ogólną atrakcyjnością strony dla odwiedzających. Z drugiej strony natomiast, niski wskaźnik odrzuceń jest interpretowany pozytywnie, ponieważ wskazuje na to, że większość odwiedzających decyduje się pozostać na stronie i przeglądać więcej niż jedną stronę. Oznacza to, że treści, doświadczenie użytkownika i ogólna atrakcyjność strony są na tyle satysfakcjonujące, że użytkownicy są skłonni pozostać i interweniować na różnych stronach witryny.

Jak dobrze interpretować wskaźnik odrzuceń bounce rate?

Interpretacja wskaźnika odrzuceń może dostarczyć istotnych informacji na temat efektywności i atrakcyjności witryny. Poniżej znajduje się kilka kluczowych punktów istotnych w trakcie interpretacji wskaźnika odrzuceń:

 1. Niska wartość wskaźnika odrzuceń:
  • Pozytywna interpretacja: Niski wskaźnik odrzuceń zazwyczaj oznacza, że większość odwiedzających decyduje się na interakcję z witryną, przeglądając więcej niż jedną stronę. To może świadczyć o atrakcyjności i wartości, jaką witryna oferuje, a także o satysfakcji użytkowników z treści i doświadczenia.
 2. Wysoka wartość wskaźnika odrzuceń:
  • Potencjalne wyzwania: Wysoki wskaźnik odrzuceń może sygnalizować potencjalne problemy z witryną. Może to wynikać z nieprawidłowego dostosowania treści do oczekiwań odwiedzających, trudności w nawigacji, długiego czasu ładowania strony lub innych problemów z doświadczeniem użytkownika.
 3. Kontekst branżowy i rodzaj strony:
  • Dostosowanie do norm branżowych: Warto również uwzględnić kontekst branżowy. Wskaźnik odrzuceń może różnić się w zależności od rodzaju strony internetowej. Na przykład, witryny informacyjne mogą mieć naturalnie niższy wskaźnik odrzuceń niż strony sklepowe.
 4. Analiza źródeł ruchu:
  • Różnice w źródłach ruchu: Warto również analizować wskaźnik odrzuceń w kontekście źródeł ruchu. Jeśli wskaźnik odrzuceń jest wysoki z określonego źródła, może to wskazywać na potrzebę dostosowania treści lub przekazu, aby lepiej odpowiadały oczekiwaniom odwiedzających z tego źródła.

Bounce Rate jak obliczyć?

Wskaźnik odrzuceń (Bounce Rate) oblicza się jako procent użytkowników, którzy opuścili stronę internetową po obejrzeniu jednej strony w porównaniu do ogólnej liczby odwiedzających. Poniżej znajdziesz prostą formułę obliczeniową:

bounce rate wzór

Gdzie:

 • Liczba odrzutów (Bounces): Liczba sesji, podczas których użytkownik opuścił stronę po obejrzeniu tylko jednej strony.
 • Liczba ogólna odwiedzających (Total Visitors): Ogólna liczba sesji lub odwiedzających witrynę w określonym okresie.

Przykład obliczenia wskaźnika odrzutów:

Zakładamy, że w okresie jednego miesiąca miało miejsce 2000 sesji, a spośród tych sesji 500 zakończyło się na jednej oglądanej stronie. W takim przypadku wskaźnik odrzutów wyniósłby:

przykłąd obliczonego bounce rate

Oznacza to, że 25% odwiedzających opuściło stronę po obejrzeniu jednej strony.

Wartości wskaźnika odrzutów mogą się różnić w zależności od branży i celów strony internetowej. Niższy wskaźnik odrzutów zazwyczaj oznacza, że użytkownicy są bardziej zaangażowani i przeglądają więcej stron, co jest pożądane, zwłaszcza w przypadku witryn informacyjnych czy sklepów internetowych. Jednakże, należy zawsze analizować wskaźnik odrzutów w kontekście specyfiki strony i celów biznesowych.

Sprawdź powiązane definicje:

Wróć do: słownik marketingu internetowego