Funnel Marketing – Co To Jest?

Funnel Marketing – Definicja i Wyjaśnienie

Funnel marketing to strategia marketingowa oparta na modelu leja (funnel), który reprezentuje ścieżkę, jaką użytkownicy przechodzą od pierwszego kontaktu z marką do finalnego zakupu. Ten lejek reprezentuje etapy decyzyjne, przez które potencjalny klient przechodzi, a marketerzy starają się dostosować odpowiednie działania w każdym z tych etapów, aby skutecznie prowadzić do finalnej konwersji.

Model funelu marketingowego obejmuje zazwyczaj etapy takie jak świadomość (uświadomienie sobie marki), zainteresowanie (zainteresowanie ofertą), rozważanie (rozważanie różnych opcji), decyzja (podjęcie decyzji zakupowej) i lojalność (utrzymywanie relacji po zakupie).

Strategie zastosowane w modelu funelu marketingowego mogą obejmować różnorodne działania, takie jak tworzenie treści dostosowanych do etapów podróży klienta, kampanie reklamowe, personalizację komunikacji czy stosowanie narzędzi automatyzacji marketingowej. Celem jest przyciągnięcie uwagi, budowanie relacji, dostarczanie wartości oraz skłonienie klienta do finalnego zakupu.

co to jest funnel marketing - wizualizacja etapów

Funnel Marketing – z czego się składa?

Oto główne elementy, z których składa się model lejka marketingowego:

  1. Świadomość (Awareness): Pierwszy etap to moment, w którym potencjalny klient staje się świadomy istnienia marki lub produktu. To może wynikać z reklamy, treści online, rekomendacji czy innych źródeł informacji.
  2. Zainteresowanie (Interest): W tym etapie potencjalny klient wyraża zainteresowanie marką lub produktem. Może przeglądać treści na stronie internetowej, uczestniczyć w webinarium, czytać blogi czy subskrybować newsletter.
  3. Rozważanie (Consideration): Klient rozważa różne opcje dostępne na rynku. Przeprowadza porównania, analizuje recenzje, czyta opinie klientów i dokładniej zaznajamia się z ofertą.
  4. Decyzja (Decision): To etap, w którym potencjalny klient podejmuje decyzję o zakupie. Może to być rezultat analizy, korzyści oferowanych przez markę, czy też zachęty w postaci promocji.
  5. Zakup (Purchase): Klient dokonuje finalnego zakupu. To moment, w którym staje się aktywnym klientem marki.
  6. Lojalność (Loyalty): Po zakupie marka stara się utrzymać lojalność klienta poprzez różne działania, takie jak programy lojalnościowe, regularne dostarczanie wartościowych treści czy oferty specjalne.
  7. Aktywizacja (Advocacy): Na tym etapie zadowolony klient staje się zwolennikiem marki i zaczyna ją promować wśród swojego otoczenia. To może obejmować udział w programach polecających, udostępnianie opinii czy angażowanie się w działania społecznościowe marki.

Model lejka marketingowego jest elastyczny, a strategie mogą być dostosowywane w zależności od specyfiki branży, produktu czy docelowej grupy klientów. Ważne jest zrozumienie, że klient może przechodzić przez te etapy w różny sposób, a lejek jest bardziej procesem dynamicznym niż liniowym.

Sprawdź powiązane definicje:

Wróć do: słownik marketingu internetowego