ROAS – co to jest? Definicja i wyjaśnienie

ROAS – Definicja

ROAS, czyli Return on Advertising Spend, to wskaźnik wykorzystywany w marketingu internetowym do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Jest to stosunkowo prosty, ale bardzo istotny wskaźnik, który pomaga określić efektywność inwestycji w reklamy online.

ROAS mierzy, ile przychodu generuje się za każde wydane na reklamę pieniądze. Jest obliczany poprzez podzielenie przychodu z danej kampanii reklamowej przez kwotę wydaną na tę kampanię i pomnożenie tego wyniku przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

WZÓR NA OBLICZENIE ROAS = (Przychód z reklam / Wydatki na reklamę) * 100%

Do czego służy ROAS i dlaczego się go stosuje?

ROAS pomaga marketingowcom i sprzedawcom zrozumieć, czy ich wydatki na reklamy przynoszą oczekiwane rezultaty. Pozwala na porównanie różnych kampanii reklamowych oraz kanałów marketingowych, aby zidentyfikować te, które przynoszą najlepsze wyniki.

Dzięki ROAS można dokonywać świadomych decyzji dotyczących alokacji budżetu reklamowego. Gdy kampania osiąga wysoki ROAS, można zdecydować się zwiększyć nakłady finansowe na nią lub skoncentrować się na podobnych strategiach w innych reklamach. W przypadku kampanii o niskim wskaźniku ROAS należy zidentyfikować problemy i wprowadzać lub wyłączać te zestawy reklam.

Analiza ROAS może pomóc także w zrozumieniu, które oferty, treści czy segmenty rynku przynoszą najlepsze rezultaty. Dzięki temu można dostosować strategie reklamowe, aby lepiej odpowiadały na potrzeby i preferencje klientów, co może prowadzić do zwiększenia efektywności kampanii.

Poprzez śledzenie ROAS i podejmowanie działań w oparciu o uzyskane wyniki, firmy mogą dążyć do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w reklamę. Przyczynia się to do poprawy rentowności, a ostatecznie, wzrostu dochodów, na czym każdemu sprzedawcy i marketingowcy głównie zależy.

Jak analizować wskaźnik ROAS?

Analiza wskaźnika ROAS wymaga kilku kroków, które pozwolą zrozumieć skuteczność kampanii reklamowych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy proces analizy ROAS na przykładzie sklepu internetowego sprzedającego torebki.

Krok 1: Zbieranie danych

Pierwszym krokiem jest zebranie danych dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz wydatków na reklamy w określonym okresie czasu. Przykładowo, przyjmijmy, że nasz sklep internetowy prowadził kampanię reklamową na platformie Google Ads przez ostatni miesiąc.

  • Przychody ze sprzedaży: 10 000 zł
  • Wydatki na reklamy w Google Ads: 2000 zł

Krok 2: Obliczenie ROAS

Następnie obliczamy wartość ROAS, stosując prostą formułę:

ROAS = (Przychody ze sprzedaży / Wydatki na reklamy) * 100%

W naszym przykładzie:

ROAS = (10 000 zł / 2000 zł) * 100% = 500%

Krok 3: Interpretacja wyników

Analiza ROAS pozwala na zrozumienie efektywności kampanii reklamowej. Wartości ROAS mogą się różnić w zależności od branży, produktów, sezonu czy używanych kanałów reklamowych. Oto interpretacja przykładowego wyniku:

  • ROAS > 100%: Oznacza to, że przychody ze sprzedaży przewyższają koszty reklamy. Kampania jest opłacalna i generuje dodatkowy zysk.
  • ROAS = 100%: Przychody ze sprzedaży są równe kosztom reklamy. Kampania pokrywa swoje koszty, ale nie generuje dodatkowego zysku.
  • ROAS < 100%: Oznacza to, że przychody ze sprzedaży są niższe niż koszty reklamy. Kampania nie jest opłacalna i wymaga optymalizacji lub zmiany strategii.

Krok 4: Optymalizacja

Jeśli ROAS jest wysoki, można rozważyć zwiększenie wydatków na reklamę w Google Ads lub eksperymentowanie z innymi kanałami reklamowymi. Jeśli ROAS jest niski, należy dokładnie przeanalizować kampanię, aby zidentyfikować słabe punkty i wprowadzić poprawki. Można eksperymentować z treściami reklamowymi, targetowaniem czy ofertami produktowymi.

Za pomocą wskaźnika ROAS możemy obliczyć także jaki przychód udało się wygenerować na każdą złotówkę wydatku na reklamę. Poniżej przykład:

Przykład: oblicz ROAS dla sklepu internetowego sprzedającego kursy o marketingu internetowym. Załóżmy, że wydaliśmy przez ostatnie 3 miesiące 1000 złotych, z czego kupiło 120 osób. Cena jednego kursu to 200 złotych.

przykładowe obliczenia ROAS

Sprawdź powiązane definicje:

Wróć do: słownik marketingu internetowego